Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De betrokken zorgorganisaties  zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

  • Deze site is bedoeld om u van informatie te voorzien over het project Evenaar Rotterdam..
  • Afgebeelde personen die u op deze site aantreft zijn in de meeste gevallen algemene foto’s van modellen of Indien gebruik wordt gemaakt van bestaande personen die een relatie hebben met de Evenaar (zoals cliënten of vrijwilligers), dan gebeurt dat alleen indien deze personen daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
  • De beelden illustreren de tekst. De personen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud.
  • Foto’s op deze website mogen in geen geval hergebruikt worden.
  • Deze website bevat verwijzingen naar de websites van de drie betrokken zorgorganisaties. Deze organisaties (Bavo Europoort, CVD en Humanitas) hebben zelf zeggenschap over hun eigen website en zijn zelf verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.