Skip to content

 Over de Wende

De Wende is de naam van een voormalig verzorgingstehuis voor ouderen in de Rotterdamse wijk Oosterflank. Leegstand dreigde maar in 2017 sloegen drie partijen de handen ineen om het pand nieuw leven in te blazen: Humanitas, Antes en CVD.

Hierdoor kunnen ouderen met zorg in het pand blijven wonen en ontstaat er ruimte voor ouderen die kortdurende revalidatie nodig hebben. Daarnaast kunnen er volwassenen en gezinnen terecht die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Ten slotte kunnen kwetsbare Rotterdammers een korte time-out krijgen in het Respijthuis waardoor onder andere mantelzorgers even op adem kunnen komen (of op vakantie kunnen).

Op de begane grond bevindt zich De Plint, de plek waar Wende en wijk samenkomen.

De Plint bestaat uit een aantal ruimtes die bestemd zijn voor verschillende activiteiten. Al deze activiteiten worden georganiseerd door en voor Wende- en wijkbewoners. In het restaurantgedeelte is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee en diverse ruimtes, die door iedereen kunnen worden gehuurd, bieden een scala aan mogelijkheden voor activiteiten; denk bijvoorbeeld aan workshops, sport en spel, interessante lezingen enzovoorts.

Heeft u interesse om mee te doen of zelf een activiteit te organiseren? Kom dan vooral eens spontaan langs of maak een afspraak.

 Organisaties

Het nieuwe plan voor de Wende is ontstaan uit een samenwerking van Humanitas Zorg, Bavo Europoort en CVD.

Stichting Humanitas is actief in Rotterdam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel op het gebied van zorg met en zonder verblijf, huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, medische en paramedische dienstverlening (ook in de wijk), welzijn en maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Humanitas onderscheidt zich van andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen door haar aanpak, haar benadering van cliënten, de werkwijze van haar personeel en de inrichting van haar gebouwen.

Humanitas helpt mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Daarbij is levensvreugde, geluk, het allerbelangrijkste. Ze leggen bij alles wat ze doen de nadruk op de leuke dingen in het leven. Humanitas biedt een uitgebreid aanbod producten en diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Alles om gelukkig oud te worden. Dit doet Humanitas in een ruime kring van medewerkers, familieleden, verwanten, buren en vrienden die naast en gelijkwaardig aan elkaar betrokken zijn. Medewerkers hebben een positieve en welwillende houding en denken in mogelijkheden.

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes zorgt dat mensen meedoen in de samenleving, maakt van kwetsbaarheid veerkracht en ondersteunt waar nodig. Onze voorzieningen en hulpverleners zijn diep verbonden met de wijken waar we werken. Wij bieden de juiste zorg aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen op het juiste moment, zo intensief als noodzakelijk, maar niet langer dan nodig.

Wij nemen altijd het herstel van onze patiënten als uitgangspunt. Samen met de patiënt en diens naasten werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Wij willen de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken. Zodat de cliënt weer op eigen kracht verder kan, naar eigen wensen sociale relaties kan aangaan en kan participeren in de samenleving.

Verder wil Antes een maatschappelijke bijdrage leveren. Door zelf het initiatief te nemen en door intensieve samenwerking met andere partijen streven we er naar de leefomgeving te verbeteren en in het bijzonder die van onze cliënten.

CVD biedt hulp en opvang aan mensen die geen stabiele, veilige plek hebben die ze thuis kunnen noemen. CVD helpt hen weer grip te krijgen op deze thuisbasis. Zodat mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen, zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in de maatschappij.

Wij vinden dat iedereen een veilig en stabiel thuis verdient. Thuis is een basis om je leven op te bouwen en is belangrijk voor je identiteit. We geloven dat ieder mens talenten heeft en kan meedoen in de maatschappij. Vanuit een veilige en stabiele thuisbasis kun je die talenten inzetten.

We zijn er voor iedereen bij wie een veilige en stabiele thuisbasis ontbreekt. We helpen hen om hun basis op te bouwen. Dat doen we krachtgericht, slagvaardig, professioneel en met respect voor iedereen. Hierdoor kunnen mensen weer voor zichzelf zorgen, zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Zo gaan we samen op weg naar thuis. Op deze manier draagt CVD bij aan de aanpak van de (grootstedelijke) problematiek in de regio Rijnmond.

Wende algemeen
t: (010) 443 07 60
e: info@dewenderotterdam.nl 

Antes (Bavo Europoort)
t: (088) 358 50 50
Of stel uw vraag online

Humanitas
t: (010) 271 38 00
e:klantenservice@stichtinghumanitas.nl

CVD
t: algemeen: (010) 243 81 00
t: respijthuis: (010) 440 10 30
e: info@cvd.nl

© 2023, De Wende Rotterdam