Skip to content

Slide

 Over de Wende

De Wende is de naam van een voormalig verzorgingstehuis voor ouderen in de Rotterdamse wijk Oosterflank. Leegstand dreigde maar in 2017 sloegen drie partijen de handen ineen om het pand nieuw leven in te blazen: Humanitas, Antes (voormalig Bavo Europoort) en het Centrum Voor Dienstverlening (CVD).

Hierdoor kunnen ouderen met zorg in het pand blijven wonen en ontstaat er ruimte voor ouderen die kortdurende revalidatie nodig hebben. Daarnaast kunnen er volwassenen en gezinnen terecht die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Ten slotte kunnen kwetsbare Rotterdammers een korte time-out krijgen in het Respijthuis waardoor onder andere mantelzorgers even op adem kunnen komen (of op vakantie kunnen).

Op de begane grond bevindt zich De Plint, de plek waar Wende en wijk samenkomen.

De Plint bestaat uit een aantal ruimtes die bestemd zijn voor verschillende activiteiten. Al deze activiteiten worden georganiseerd door en voor Wende- en wijkbewoners. In het restaurantgedeelte is iedereen welkom voor een kopje koffie of thee en diverse ruimtes, die door iedereen kunnen worden gehuurd, bieden een scala aan mogelijkheden voor activiteiten; denk bijvoorbeeld aan workshops, sport en spel, interessante lezingen enzovoorts.

Heeft u interesse om mee te doen of zelf een activiteit te organiseren? Kom dan vooral eens spontaan langs of maak een afspraak.

 Organisaties

Het nieuwe plan voor de Wende is ontstaan uit een samenwerking van Humanitas Zorg, Bavo Europoort en Centrum Voor Dienstverlening (CVD).

Stichting Humanitas is actief in Rotterdam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel op het gebied van zorg met en zonder verblijf, huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, medische en paramedische dienstverlening (ook in de wijk), welzijn en maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Humanitas onderscheidt zich van andere zorgaanbieders en welzijnsinstellingen door haar aanpak, haar benadering van cliënten, de werkwijze van haar personeel en de inrichting van haar gebouwen.

Humanitas helpt mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven. Zo zelfstandig mogelijk. Daarbij is levensvreugde, geluk, het allerbelangrijkste. Ze leggen bij alles wat ze doen de nadruk op de leuke dingen in het leven. Humanitas biedt een uitgebreid aanbod producten en diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Alles om gelukkig oud te worden. Dit doet Humanitas in een ruime kring van medewerkers, familieleden, verwanten, buren en vrienden die naast en gelijkwaardig aan elkaar betrokken zijn. Medewerkers hebben een positieve en welwillende houding en denken in mogelijkheden

Bavo Europoort is specialist in psychiatrie, het behandelen van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en het leveren van zorg aan ouderen met psychiatrische problemen, dementie en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) op een laagdrempelige manier. Hulp en behandeling worden geboden vanuit de wijk.

 Bavo Europoort wil mensen met ernstige psychiatrische problemen helpen de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Dit doen wij door het bieden van specialistische psychiatrische behandeling en begeleiding met aandacht voor alle levensgebieden. Alle behandeling en zorg die Bavo Europoort verleent, heeft als doel dat de patiënt weer grip op zijn leven krijgt. Onze deskundige medewerkers gaan uit van de kracht, mogelijkheden en wensen van de patiënt en zijn omgeving. Wij bieden onze behandeling en begeleiding zo dichtbij en zo kort mogelijk; zo lang en intensief als noodzakelijk.

Daarnaast wil Bavo Europoort een maatschappelijke bijdrage leveren. Door zelf het initiatief te nemen en door intensieve samenwerking met andere partijen streven we er naar de leefomgeving te verbeteren en in het bijzonder die van onze patiënten.

Het Centrum Voor Dienstverlening biedt een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Wij bereiken daarmee jaarlijks vele duizenden Rotterdammers en werken vanuit ruim 20 locaties verspreid over heel Rotterdam.

Het CVD gelooft er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD onderscheidt zich door laagdrempeligheid, waar alle cliënten worden gezien en gehoord. De talenten van de cliënt en zijn volwaardige deelname aan de samenleving zijn ons uitgangspunt. We leveren individueel maatwerk. Essentieel daarbij zijn verbetering van het perspectief en de eigen regie van de cliënt. Het CVD weet de eigen kracht van Rotterdammers aan te spreken.

Het CVD is besluitvaardig, praktisch ingesteld en heeft korte lijnen met zijn (samenwerkings)partners. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en blijven alert op de actualiteit. Dat is zichtbaar in het handelen van onze medewerkers.

Wende algemeen
t: 010 443 07 60
e: info@dewenderotterdam.nl 

Antes (Bavo Europoort)
t: 088 358 50 50
Of stel uw vraag online

Humanitas
t: (010) 271 38 00
e:klantenservice@stichtinghumanitas.nl

CVD
t: algemeen: (010) 243 81 00
t: respijthuis: (010) 440 10 30
e: info@cvd.nl

© 2020 De Wende Rotterdam