Skip to content

Slide

Zorg van Antes in de Wende

Trainingshuis
In het trainingshuis worden 20 cliënten met een psychische aandoening begeleid en getraind naar een zelfstandiger vorm van wonen toe. Dit is een vorm van beschermd wonen waarbij de training zich onder andere richt op activiteiten overdag (werk en dagbesteding), het (leren) koken, voor je zelf zorgen en het goed omgaan met financiën. Per persoon is er een plan waar de training en begeleiding zich op richt. Doel is om zo snel als dit kan zelfstandig(er) te gaan wonen. In het trainingshuis is 24 uur per dag en zeven dagen per week begeleiding en toezicht aanwezig.

Beschermd wonen
Daarnaast biedt Antes een vorm van beschermd wonen waar 15 cliënten met een psychische aandoening wonen, die qua kalenderleeftijd nog niet tot de groep ouderen behoort, maar die veelal door lichamelijke klachten wel tot de groep ouderen gerekend kan worden.

De ondersteuning die Antes biedt is gericht op zinvolle dagbesteding, goede zelfzorg, contacten met familie en vrienden, financiën en is ook gericht op aanleren vaardigheden waardoor mogelijk een lichtere of andere vorm van ondersteuning mogelijk is. Omdat deze groep cliënten meer lichamelijke klachten heeft kan tevens gebruik gemaakt worden van de expertise van Humanitas op dit gebied.

Zorg van CVD in de Wende

Opvang en ondersteuning in de Wende door het CVD
Het CVD biedt in het complex de Wende opvang en ondersteuning aan cliënten die (tijdelijk, gedurende een periode tot ca. 2 jaar) professionele begeleiding nodig hebben in hun leven. Er is ruimte voor maximaal 25 alleenstaande volwassenen en 10 gezinnen. Voor inplaatsing is een Wmo indicatie (extramuraal arrangement) van de gemeente Rotterdam noodzakelijk. De indicatie wordt afgegeven door het wijkteam in de wijk waar u hoofdzakelijk verblijft of, ingeval u dakloos bent, door het Centraal Onthaal loket van de gemeente.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Als u niet dakloos bent, maar geen vast woonadres heeft, kunt u met uw vraag terecht bij de Vraagwijzer in het gebied waar u hoofdzakelijk verblijft.

Bent u dakloos? Dan kunt u zich melden bij het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam.

Heeft u vragen of ervaart u problemen met aanmelden? Neem dan contact met het CVD op via telefoonnummer  (010) 24 38 100 en vraag naar de afdeling ‘Cliëntmanagement’. Of klik hier voor meer informatie.

CVD Respijthuis
Naast extramurale ondersteuning biedt het CVD in de Wende kortdurende (maximaal 5 dagen) opvang en ondersteuning in het Respijthuis, dat half augustus 2018 de deuren opende en nog volop in ontwikkeling is. Het kan daarbij gaan om het overnemen van de zorg/ondersteuning die door mantelzorgers wordt geboden aan volwassenen of om het ondersteunen van alleenstaande volwassenen en (éénouder) gezinnen die psychosociale problemen hebben.

In het Respijthuis kunnen de gasten uitrusten en op adem komen. Zij kunnen op deze manier een paar dagen elders verblijven en hulp ontvangen waardoor alledaagse levensvragen niet uitmonden in een crisis en de mantelzorger wordt ontlast. In geval de opvang het gevolg is van een reeds ontstane crisissituatie, wordt tijdens het verblijf de crisissituatie geordend en structuur aangebracht en wordt -indien noodzakelijk- doorverwijzing georganiseerd. Wat wij nadrukkelijk niet bieden is een behandeling.

Indien hulpverlening/begeleiding voor langere tijd noodzakelijk blijkt, regelen wij samen met de gast en zijn/haar mantelzorger en/of andere personen uit de directe omgeving vervolghulp. Dit kan bijvoorbeeld een doorverwijzing zijn naar een wijkteam of extra begeleiding thuis.

Het telefoonnummer van het CVD Respijthuis is (010) 4401030. En meer informatie is hier te vinden. 
In de avond (na 22.00 uur) en nacht wordt de telefoon doorgeschakeld naar het Meldpunt, tel.nr. 088 3571010.

Zorg van Humanitas in de Wende

Humanitas biedt in de Wende hoofdzakelijk zorg aan mensen die kortdurend opgenomen moeten worden, ter overbrugging, bijvoorbeeld na een operatie of om aan te sterken. De afdeling waar deze zorg geboden wordt, bevindt zich op de tweede  verdieping. Onze medewerkers staan er dag en nacht voor u klaar. Zij doen alles om uw verblijf  zo aangenaam mogelijk te maken.

Past de Wende bij u?
U kunt wonen in de Wende met een indicatie voor zorgprofiel 4 op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U vraagt de indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Vaak betaalt u wel een eigen bijdrage. Heeft u vragen over de indicatie of de kosten? Of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder.

Is er tijdelijk zorg nodig, dan is kortdurend verblijf in de Wende mogelijk op basis van een indicatie Eerste Lijns Verblijf (ELV) . Dit wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en kan aangevraagd worden door uw huisarts of specialist.

Kom gerust eens langs!
Wilt u zelf ervaren of u zich in de Wende thuis voelt? Kom gerust eens langs, alleen of samen met uw familie. Wij laten u graag zien wat er allemaal mogelijk is. Bel voor een afspraak met onze klantenservice, via 010 271 38 00 of mail naar klantenservice@stichtinghumanitas.nl.

Voor meer informatie: http://www.stichtinghumanitas.nl/home/homepage/locaties/de-evenaar/

Wende algemeen
t: 010 443 07 60
e: info@dewenderotterdam.nl 

Antes (Bavo Europoort)
t: 088 358 50 50
Of stel uw vraag online

Humanitas
t: (010) 271 38 00
e:klantenservice@stichtinghumanitas.nl

CVD
t: algemeen: (010) 243 81 00
t: respijthuis: (010) 440 10 30
e: info@cvd.nl

© 2020 De Wende Rotterdam